Bullyinga


Bullyinga pertsonen arteko indarkeria bidegabearen fenomenoa da. Horren bidez, pertsona edo talde batek parekoengan indarkeria eragiten dute, haiek biktimizatzeko. Parekoen arteko botere-abusua da. Ahozkoa, fisikoa, psikologikoa, zuzenekoa eta zeharkakoa izan daiteke. Kategoria horiek ez dira puruak, eta elkarren artean nahastu daitezke.

Parekoen arteko tratu txar horiek hainbat lekutan gerta daitezke, adibidez, ikastetxeetan. Horregatik, Ikastetxeetako bizikidetza planetan jasotako zenbait jarduerek egoera horiek prebenitu edo konpon ditzakete modu hezigarrian.

Hori dela-eta, ikastetxeek, irakasleek, familiek eta irakasleek ikastetxeetan halako tratu txarrak saihesteko ahalegin koordinatuak egin behar dituzte. Horretarako, bizikidetza positiboa eta ager daitezkeen gatazken konponketa baketsua bultzatzen duten jarrerak eta estrategiak ezarri behar dira.